Felvételi felhívás

Szakkollégiumunk nem csak roma/cigány fiatalokat vár tagjai közé. Eséllyel pályázhat hozzánk minden Pécsett és a dél-dunántúli régióban NAPPALI TAGOZATON tanuló egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező, hátrányos helyzetű diák, aki érdeklődik a cigányságot érintő társadalmi kérdések iránt, s nem áll messze tőle a keresztény értékrend sem. Szakkollégiumunk együtt lakó közösség. A szakkollégisták elhelyezését a Pécsi Márton Áron Kollégium, és Szakkollégium biztosítja. A szakmai programok jelentős része PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken zajlik. Egyházi hátteret a Magyarországi Evangélikus Egyház nyújt.

Sikeres felvételi esetén, kollégiumi elhelyezést, havi ösztöndíjat, egyetemi előre haladást biztosító szakmai programokat, nyelvi képzést, támogató közösséget biztosítunk.

A jelentkezés módja:

Levélben: Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium, Békési Andrea Intézményvezető, 7621.Pécs, Dischka Gy. u. 6.

A borítékon kérjük feltüntetni: Roma Szakkollégiumi jelentkezés

Személyesen: A jelentkezés zárt borítékban leadható a PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken található Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium (PERSZ-E) Közösségi terében

 7624. Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 3. emelet 324. és/vagy 327.

A borítékon kérjük feltüntetni: Roma Szakkollégiumi jelentkezés

Benyújtandó dokumentumok listája

(a dokumentumok formátuma nem változtatható!)

  1. Pályázati adatlap
  2. Europass önéletrajz
  3. Első évesek esetében érettségi bizonyítvány, és sikeres egyetemi felvételt tanúsító levél másolata
  4. Felsőbb évesek esetében hallgatói jogviszony igazolás, és a Neptun- ból kivonat a lezárt félévekről, vagy index fénymásolat
  5. Hátrányos helyzetet igazoló jegyzői vagy gyámhivatali határozat
  6. Motivációs levél a programban történő részvételről
  7. Egyéb benyújtható, de nem kötelező dokumentumok:

  lelkészi ajánlás (nincs kötelező formátum)

felsőbb éves bármely egyetemi szakkollégiumi hallgató ajánlása (nincs kötelező formátum)

középiskolai tanári/egyetemi oktatói ajánlás

                                               

Békési Andrea

 Intézményvezető                       

https://www.youtube.com/watch?v=4sRSKY89suk&t=5s