Rólunk

A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium célja olyan értelmiségi fiatalok nevelése, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel és aktivitással, támogatva ezzel a romák és nem romák együttélését. Ennek érdekében a szakkollégium magas szintű képzés nyújtásával a hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítmény eléréséhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. A szakkollégium célja olyan komplex fejlesztési program működtetése, mely hozzájárul a hallgatók felsőfokú tanulmányainak sikeres abszolválásához, általánosan a lemorzsolódás mértékének csökkentéséhez, egyidejűleg támogatja a hallgatók tudományos életben való aktív közreműködésé; tagjai személyes és szakmai fejlődésére kiemelt figyelmet fordít, emellett nagy hangsúlyt fektet a cigány-magyar kettős identitás megerősítésére. Az inkluzív szakkollégiumi közeg olyan – az egyházi nevelés szellemiségétől vezetett – szakmai és közösségi műhely, illetve öntevékeny közösség létrehozására törekszik, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul, mely elősegíti a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kialakulását.