Bemutatkozás

A PÉCSI EVANGÉLIKUS ROMA SZAKKOLLÉGIUM (továbbiakban PERSZ-E ) a Magyarországi Evangélikus Egyház önálló intézménye, s mint ilyen, önálló egyházi jogi személy. Infrasturkturális hátterét az Eötvös Loránd Tudományegyetem Márton Áron Kollégium és Szakkollégiummal (együttlakás biztosítása), valamint a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával (közösségi tér és projekt iroda használata) megkötött együttműködési szerződések biztosítják.

A közösségi program és csoportos szolgáltatások szervezésnek szakmai háttere, indokoltsága sokrétű. A projektbe bekerülő hallgatók számára újdonságot jelent az egyetemi környezet, amelyben tudásuk bemutatására a középiskolaitól eltérő színtereken kerül sor. Fontos, hogy megtanulják az alapvető kommunikációs és prezentációs technikákat, amelyek segítik őket abban, hogy az általuk felhalmozott tudást és tapasztalatot át tudják adni, továbbá, hogy olyan szemináriumokon, képzéseken, tréningeken vehessenek részt, amelyeken szakemberektől szerezhetik meg a tudományos pályafutásuk eredményességét… TOVÁBB

A szakkollégium komplex támogató programjába bekerülő hallgatók egyénre szabott szolgáltatásokban, személyes támogatásban és közösségi programokban vesznek részt. Ezen tevékenységekben való részvételt és az ezzel összefüggésben megvalósuló személyes fejlődést, előrehaladást portfólióban tervezi és dokumentálja az ösztöndíjas.

A Szakkollégium komplex támogató programjának keretében minden szakkollégista választ magának egy őt segítő egyetemi oktatót (tutor).  A tutor feladata  a hallgatóval való személyes kapcsolattartás és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése… TOVÁBB

A hallgatók csoportos foglalkozásainak keretében nyílik lehetőség a hallgatói közösség kialakítására, az együttműködés, a kommunikációs készség, az innováció, a kreativitás, a lényeglátás, a döntésképesség fejlesztésére is,valamint a self-help működés ösztönzésére. Ezeknek a kompetenciáknak az elsajátítása növeli a diákok rugalmasságát, alkalmazkodóképességét, motivációját és elégedettségét, többletértéket biztosítva munkaerőpiaci részvételüknél, aktív társadalmi szerepvállalásuknál. 

Támogatóink