SZEMÉLYES TÁMOGATÁS ÉS FEJLESZTÉS

A szakkollégium komplex támogató programjába bekerülő hallgatók egyénre szabott szolgáltatásokban, személyes támogatásban és közösségi programokban vesznek részt. Ezen tevékenységekben való részvételt és az ezzel összefüggésben megvalósuló személyes fejlődést, előrehaladást portfólióban tervezi és dokumentálja az ösztöndíjas.

A Szakkollégium komplex támogató programjának keretében minden szakkollégista választ magának egy őt segítő egyetemi oktatót (tutor).  A tutor feladata  a hallgatóval való személyes kapcsolattartás és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése mellett  többek között a hallgató ismereteinek, kompetenciáinak feltérképezése, személyes beszélgetés segítségével. További tutori feladat a hallgató egyéni haladási tervének (Hallgatói portfólió) elkészítésében való támogatás.    

A szakkollégista hallgatót kortárs mentorok is támogatják. Segítik őket a felsőoktatási intézménybe és a Szakkollégiumba történő beilleszkedés során.