SZAKMAI TÁMOGATÁS ÉS FEJLESZTÉS

A közösségi program és csoportos szolgáltatások szervezésnek szakmai háttere, indokoltsága sokrétű. A projektbe bekerülő hallgatók számára újdonságot jelent az egyetemi környezet, amelyben tudásuk bemutatására a középiskolaitól eltérő színtereken kerül sor. Fontos, hogy megtanulják az alapvető kommunikációs és prezentációs technikákat, amelyek segítik őket abban, hogy az általuk felhalmozott tudást és tapasztalatot át tudják adni, továbbá, hogy olyan szemináriumokon, képzéseken, tréningeken vehessenek részt, amelyeken szakemberektől szerezhetik meg a tudományos pályafutásuk eredményességét garantáló módszereket és szaktudást. Ezek mellett nagyon fontos, hogy legyen a hallgatók számára egy olyan fórum, ahol a saját személyes élményeiket, nehézségeiket meg tudják osztani egymással, illetve identitásukat erősítendő, különböző közösségi programokon vehetnek részt ill. maguk is szervezhetnek. Ennek megfelelően elvárás, hogy az ösztöndíjas tevékenyen részt vegyen a havonta megszervezett hétvégi bentlakásos szakkollégiumi projektnapokon a csoportos tevékenységeken.