HALLGATÓI KÖZÖSSÉG ÖSSZETÉTELE

A szakkollégium jelenlegi létszáma: 35 fő.

A hallgatók mindegyike a Pécsi Tudományegyetem hallgatója.

A szakkollégium tagjai között a magukat az önbevallás alapján cigány származásúnak valló hallgatók aránya 75%.

A szakkollégium a felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók együttlakására alkalmas kollégiumi elhelyezést biztosít. Jelenleg a teljes létszám 70%-a kollégiumban lakik.

A szakkollégisták több mint 70 %-a hátrányos (HH,HHH) helyzetű.