TÁRSADALMI HÁTTÉR

A PERSZ-E Pedagógiai Programja választ kíván adni és megoldásokat kínálni a hátrányos helyzetű rétegek iskolázottságát gátló társadalmi tényezőkre. Kijelöli azokat a célokat, melyekhez igazodva szolgáltatásait a hallgatói számára nyújtani kívánja, illetve megállapítja azokat a pedagógiai módszereket, amelyekkel támogatni igyekszik a hallgatói tanulmányi és közösségi erőfeszítéseit. Ennek érdekében a Pedagógiai Program elválaszthatatlan részét képezi a támogatással érintett hallgatók társadalmi hátterének pontos feltárása.